Címlap

Beköszöntő

A Történeti Intézet keretében működő Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszéken az oktatók kiemelten foglalkoznak valóban egyetemes történeti témákkal, vagyis még az egyes országok múltjára irányuló stúdiumoknál is hangsúlyt helyezünk a nemzetközi összefüggések vizsgálatára, illeszkedve a világ historiográfiai termésében az 1980-as évektől erősödő, world history vagy global history irányzatához. A megszokott Európa-centrikus szemléleten túllépve, a tanárok tudományos kutatási terülte és diákjaink tanulmányai a Közel-Keletre, Afrikára, Kelet-Ázsiára, az Egyesült Államokra és Latin-Amerikára is kiterjednek. Meghirdetett kurzusainak kronológiai határait a francia forradalom időszaka és napjaink eseményei jelentik.

VEZETÉS

Szilágyi Ágnes Judit Dr. tanszékvezető, habilitált egyetemi docens

Telefon/Mellék: (36) 1 411 6500/5415, 5008
Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. II. em. 212.
E-mail: szilagyi.agnes@btk.elte.hu

TITKÁRSÁG

Buru Szilvia ügyvivő szakértő

Telefon/Mellék: (36) 1 411 6500/5008
Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. II. em. 211.
E-mail: buru.szilvia@btk.elte.hu

TANSZÉK FACEBOOK-OLDALA

https://www.facebook.com/eltebtk.ujett