MA

Mesterképzés

Mesterképzés

Az Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék az elmúlt években a Történeti Intézet diszciplináris MA képzésében két specializációt is indított. A 20. századi egyetemes történelem - A hidegháború története című program jelenleg szünetel, de a Nemzetközi kapcsolatok, globalizáció a 19-20. században specializáció kurzusait és vizsgáit 2009 óta gondozza a tanszék. Oktatói ebben a témakörben vezetnek szakdolgozati felkészülést. Specializációnk folyamatosan a Történeti Intézet legnépszerűbb képzései között van a jelentkezők körében. Végzett hallgatóink felkészültek történelmi, illetve társadalmi és politikai kérdésekben egyaránt. Ismerik az egyetemes történet nagy korszakait és fontos összefüggéseit. Képesek önálló kutatásra és kutatási eredményeik, következtetéseik megvédésére, tudományos publikációk létrehozására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Záróvizsga követelmények:

Követelmények

Témavezetői nyilatkozat