Bemutatkozás

Új- és jelenkori egyetemes történelem Doktori Program

Új- és jelenkori egyetemes történelem Doktori Program

Programvezető: Dr. habil.  Szilágyi Ágnes Judit (PhD)

E-mail: szilagyi.agnes@btk.elte.hu

Cím:  1088 Budapest, Múzeum körút 6–8, II. 209.

Programunk 1993 óta, az egyetemi történész PhD képzés megindulásától kezdődően folyamatosan képez doktoranduszokat. A Történelemtudományi Doktori Iskolán belül az egyik legnépszerűbb program. Meghirdetett témáink relevánsak a modern tudományosságban. Kurzusaink a disszertáció megírásához nemcsak tartalmi, de módszertani felkészítést is adnak, kitekintve a tudományterület legújabb hazai és nemzetközi eredményeire. A műhelymunka felkészíti hallgatóinkat szaktudományos és ismeretterjesztő előadások megtartására, valamint publikációk előkészítésére, itthoni és külföldi közeg számára egyaránt. A jelentkezők magas száma lehetővé teszi, hogy a felvételizőktől a történelmi tájékozottság mellett legalább két idegen nyelv ismeretét is megkívánjuk, az egyiket felső, a másikat közép szinten. Hallgatóink előrehaladásának, eredményeinek felmérése évenként történik, tudományos konferenciák keretében. Az elhangzott előadásokból a legértékesebbeket megjelentetjük az Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék mellett készülő kiadványokban, Prof. Dr. Majoros István szerkesztésében az Öt kontinens című idegen nyelvű periodikában, illetve a Prof. Dr. Székely Gábor vezetésével összeállított Évkönyvben. Mindkét kiadvány kisebb példányszámban nyomtatott formában jelenik meg, de tartalma az interneten is elérhető.

Erasmus kapcsolataink többhónapos külföldi kutatást biztosítanak doktoranduszaink számára, és elvárás, hogy a hallgatók ezt a lehetőséget ki is használják.

Oktatóink, már végzett és jelenlegi doktoranduszaink szoros szakmai kapcsolatban állnak és együttműködnek a hasonló témákkal foglalkozó hazai intézményekkel (MTA BTK TTI, NEB, Politikatörténeti Intézet stb.) és külföldi egyetemekkel valamit nemzetközi szakmai szervezetekkel. Végzett hallgatóink nemcsak a felsőoktatásban, de múzeumokban, minisztériumokban (főként a külügyben) és tudományos kutatóintézetekben helyezkednek el, egy-egy rendezvény vagy publikáció erejéig élő kapcsolatot tartva fenn doktori programunkkal.

A Doktori Program tanegységlistái: 

Tanegységlisták
Tanegységlista 2016 őszétől
Tanegységlista 2016 őszéig
A komplex vizsga fő kérdéskörei

A doktori képzésről még: https://btk.elte.hu/phd