A Doktori Program témahirdetői

A Doktori Program témahirdetői

Az Új- és jelenkori egyetemes történelem Doktori Program jelenleg 15 aktív témahirdetője várja jelelentkezőket változatos témákkal a XIX-XX. századi világtörténet széles spektrumából. Az aktuális témakiírások decembertől elérhetőek, azokra május közepéig lehet jelentkezni. 
Jelentkezés előtt szükséges a kapcsolatfelvétel leendő témavezetővel, hiszen a beadott kutatási terveket jóvá kell hagyniuk.

Szilágyi Ágnes Judit (PhD) - Programvezető

E-mail: szilagyi.agnes@btk.elte.hu   

ODT adatlap: https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=127  

Szilágyi Ágnes Judit habilitált egyetemi docens, az ELTE Történeti Intézet Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszékének oktatója 2008 óta. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem történelem - portugál nyelv és irodalom szakán végzett, PhD-fokozatát történettudományból szerezte 1999-ben a József Attila Tudományegyetem bölcsészkarán. Disszertációjának címe: Nemzetépítés és kultúrpolitika Brazíliában az Estado Nôvo idején. 1990-ben a Diário de Notícias című portugál napilap magyarországi tudósítója volt és megbízott előadó az ELTE Portugál Nyelv és Irodalom Tanszékén. ELTE Portugál Nyelv és Irodalom Tanszék 1998 szeptemberétől tanársegéd, majd adjunktus lett. 2005-2008-ig a Veszprémi Egyetem Társadalomtudományok és Európa Tanulmányok Tanszékének docense. 2008 szeptembere óta ismét az ELTE-n tanít a Történeti Intézetben. Habilitációs előadását itt tartotta 2008-ban, A portugál és a brazil Estado Novo (Új Állam) jellemzése címmel. Több kutatói ösztöndíjat nyert el (MTA Bólyai-ösztöndíj, Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj, Andrew W. Mellon Fellowship).

Kutatási területe: A független Latin-Amerika története, a brazil és a portugál autoritáriánus rendszerek vizsgálata, a portugál-brazil kapcsolatok a XIX-XX. században, a magyar emigráció Latin-Amerikában.

Publikációs lista: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10031619  

Eddig meghirdetett témái: https://doktori.hu/index.php?menuid=139&lang=HU&sz_ID=12


Székely Gábor (DSc)

Email: szekelyg42@gmail.com

Saját honlap: http://szekelyg.atw.hu/

ODT adatlap: https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=3424

Dr. Székely Gábor az ELTE Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék professor emeritusa. Egyetemünk Bölcsészettudományi Karán történelem - orosz nyelv és irodalom szakon végzett 1966-ban. Az egyetemi doktori értekezését 1969-ben védte meg, melyet 1978-ban a kandidátusi, majd 1996-ban az akadémiai tudományok doktora cím megszerzése követett. 2005 és 2007 között az Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék tanszékvezetője, majd 2010 és 2013 között a Törénelemtudományi Doktori iskola vezetője volt.

Fő kutatási területe  a nemzetközi szervezetek és mozgalmak története 19-20. században, valamint a modern politikai ideológiák, a fasizmus és a Komintern története. Beható kutatásokat végzett az olasz fasizmus, és a német nemzetiszocializmus genezisével, illetve hatalomra jutásának körülményeivel kapcsolatban. Foglalkozott a két világháború közötti békeszervezetekkel és békemozgalmakkal, valamint az Amerikai Egyesült Államok, Németország, Ausztria, Franciaország, Olaszország, a Szovjetunió, Spanyolország, illetve a kisebb államok közül Ausztria, Hollandia, Belgium történetének egyes kérdéseivel is.

Publikációs lista: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10007734

Eddig meghirdetett témái: https://doktori.hu/index.php?menuid=139&lang=HU&sz_ID=3424

 


Magyarics Tamás (PhD)

E- mail: magyaricst@gmail.com

ODT adatlaphttps://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=6172

Magyarics Tamás az ELTE BTK Amerikanisztika Tanszék oktatója. Az ELTE-n doktorált 1987-ben. Az egyetemi oktatás mellett tagja a Magyar Atlanti Tanácsnak, és 2001- 2002 között a szervezet főtitkára tisztségét is betöltötte. 2005 óta tagja a Hungarian American Enterprise Scholarship Foundation (HAESF) kuratóriumának, 2010 óta a testület elnöke. 2011-2015 között Magyarország nagykövete volt Írországban, 2015-2016-ban pedig a Külgazdasági és Külügyminisztérium Észak-Amerika Főosztályát vezette. Az ELTE mellett számos felsőoktatási intézményben tanított, illetve tanít, így a kaliforniai UCSB-n, a Corvinus Egyetemen, a bécsi IES-ben, és a Közszolgálati Egyetemen.

Fő kutatási területe: Az Egyesült Államok a 20. században, azon belül is főként az Egyesült Államok külpolitikájának története, a hidegháború, a transzatlanti kapcsolatok és biztonsági tanulmányok.

Publikációs lista: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10009296

Eddig meghirdetett témái: https://doktori.hu/index.php?menuid=139&lang=HU&sz_ID=6172

 


Rákóczi István (PhD)

E-mail: rakoczi.istvan@btk.elte.hu

ODT adatlap: https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=7211

Rákóczi István az Eötvös Loránd Tudományegyetem Portugál Nyelvi és Irodalmi Tanszék professzora. Pécsett habilitált 2006-ban. 1981-től oktat az ELTE-n.  A nemzetközi tudományos életbe 1989-ben kapcsolódhatott be, amikor Benda Kálmán professzor javaslatára részt vett az École des Hautes Études en Sciences és a Gulbenkian Alapítvány Párizsi Kulturális Központja szervezésében rendezett kollokviumon, ahol a portugál felfedezések és európai projekciója témakörében 20 ország kutatóinak munkái között első külföldi előadását tarthatta, aminek eredményeképpen rendszeres meghívottjává vált az utóbbi évek luzitanisztikai tárgyú nemzetközi konferenciáinak.

Fő kutatási területe:  magyar-portugál irodalmi és történelmi kapcsolatok, luzo-brazil kultúra, visual studies, ibér gyarmatosítás, európai expanzió története

Publikációs lista: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10008885

Eddig meghirdetett témái: https://doktori.hu/index.php?menuid=139&lang=HU&sz_ID=7211

 


Búr Gábor (PhD)

E-mail: bur.gabor@btk.elte.hu

ODT adatlapja: https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=7903

Búr Gábor habilitált egyetemi docens, az Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék tanszékvezetője 2014 és 2019 között. Leningrádban végzett régész-történészként, majd hazatérve azonnal bekapcsolódott az AKP-ba (Afrikai Kutatási Program). Kutatott Dél-Afrikában, számos, a kontinenssel kapcsolatos könyv, publikáció kötődik nevéhez. Afrikai témájú rendezvények gyakori meghívott előadója, valamint az Afrika Tanulmányok és az Öt kontinens című folyóiratok főszerkesztője.

Fő kutatási területe: Afrika története a 19-20. században, 19-20. századi nemzetközi kapcsolatok, Anglia és a Brit Birodalom története a 19-20. században, Európai gyarmatosítás történet a 19-20. században

Publikációs lista: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10022590

Eddig meghirdetett témái:  https://doktori.hu/index.php?menuid=139&lang=HU&sz_ID=7903

 


Juhász Balázs (PhD)

E-mail: juhasz.balazs@btk.elte.hu

ODT adatlap: https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=35825&popup=1

Juhász Balázs  Eötvös Loránd Tudományegyetem Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék habilitált egyetemi docense. 2009-től 2015-ig a Studio Italia nyelvtanáraként dolgozott (olasz nyelvoktatás, tolmácsképzés, magyar mint idegen nyelv tanítása). 2012-től a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézetben és Múzeumban is dolgozott, 2015 és 2016 között a nemzetközi ügyek koordinátoraként. Juhász Balázs a Trianon 100 elnevezésű kutatócsoport, valamint 2015 februárja óta az Olasz Hadtörténészek Társaságának is tagja. 2019-től a Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú alapítvány tagja, 2020-tól a Roberto Visintin díj kuratóriumi tagja és titkára, 2022 tavaszától a Tamara Scheer vezetése alatt működő „Research Commission for Austro-Hungarian soldiers memorial in Rome” tagja. 2022 szeptemberétől az ELTE BTK Történeti Intézet nemzetköziesítési megbízottja.

Tudományos fokozatát 2015-ben szerezte meg az ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskolában. Egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar olasz-történelem szakán végezte.

Fő kutatási területe: A két világháború közötti magyar-olasz kapcsolatok, valamint Olaszország története 19 – 20. században.

Publikációs lista: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10044498

Eddig meghirdetett témáihttps://doktori.hu/index.php?menuid=139&lang=HU&sz_ID=35825&popup=1


Romsics Gergely (PhD)

E-mail: romsics.gergely@btk.elte.hu

ODT adatlap: https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=43324

Romsics Gergely habilitált egyetemi docens, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék oktatója. 2007-2017 között a Magyar Külügyi Intézet, majd a Külügyi és Külgazdasági Intézet tudományos munkatársa, 2010-től pedig főmunkatársa. 2017 óta a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa. Kisebb megszakításokkal 2008 és 2020 között az ELTE Társadalomtudományi Kar adjunktusa. 2021-től az ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék oktatója.

Fő kutatási területe: Magyar külpolitikai gondolkodás a modern korban, történetpolitikai gondolkodás és kollektív emlékezet Közép-Európában, a nemzetközi kapcsolatok ún. klasszikus elméleteinek közép-európai gyökerei

Publikációs lista: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10013799

Eddig meghirdetett témái: https://doktori.hu/index.php?menuid=139&lang=HU&sz_ID=43324


Maruzsa Zoltán Viktor (PhD)

E-mail: maruzsaz@elte.hu

ODT adatlap: https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=7594

Dr. Maruzsa Zoltán tanszékünk oktatója, jelenleg azonban köznevelésért felelős államtitkárként tevékenykedik. Diplomáját 2001-ben, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerezte meg politológiából, továbbá történelem és német szakos tanári diplomával is rendelkezik. Tanszéki oktatás mellett az Emberi Erőforrások Minisztériumában és az Oktatási Hivatalban is dolgozott.

Fő kutatási területe: Elsődlegesen a hidegháború történetével foglalkozik, azon belül a német kérdéssel, valamint Ausztria történetével, különös tekintettel a semlegességre. Tágabb értelemben a 20. századi egyetemes történelemmel is foglalkozik.

Publikációs lista: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10001107

Eddig hirdetett témai: https://doktori.hu/index.php?menuid=139&lang=HU&sz_ID=7594


Byrappa Ramachandra (PhD)

E-mailrama.byrappa@gmail.com

ODT adatlaphttps://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=13344

Byrappa Ramachandra az Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék adjunktusa. Szülőföldjét, Indiát fiatalon elhagyva nyugat-európai tanulmányokat folytatott. Ösztöndíjasként tanult Párizsban és Oxfordban, ahol alapszakos tanulmányait végezte. Nemzetközi kapcsolatok iránti érdeklődéstől hajtva szerzett BA diplomát a Kenti Egyetemen. Közgazdaságtan tanulmányokat (rövid ciklus) végzett a düsseldorfi Heinrich Heine Egyetemen, majd Párizsban az Institut d’Etudes Politiques (Science Po’) gazdasági és pénzügyi tanulmányok mesterszakon szereztett diplomát. Számos változatos menedzseri pozíciókban eltöltött év után visszatért a tudományos életbe az ELTE doktoranduszaként, ahol 2014-ben szerezte meg fokozatát. Azóta a tanszéken főként jelenkori Ázsiával és geopolitikával foglalkozó kurzusokat tart angolul és magyarul. 

Fő kutatási területei: modernkori Ázsia története;  a déli-rendszer; civilizációk és geopolitikai szférák integrációja; az Indiai-óceán térségi geopolitikája. 

Publikációs lista: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10040529

Eddig meghirdetett témái: https://doktori.hu/index.php?menuid=139&lang=HU&sz_ID=13344

 


Pál István (PhD)

E-mail: pal.istvan@btk.elte.hu

ODT adatlap: https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=24004

Pál István az ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszékének adjunktusa. Az ELTE-n doktorált 2009-ben. 2004 óta tagja a Britannia Körnek, 2013 óta pedig a Magyar Történeti Társulatnak. Folyamatosan végez tudományos kutatómunkát és publikál. Eredeti kutatási témáját bővítve társszerzője volt a 2017-ben megjelent A budapesti közlekedés fejlesztése a politika napirendjén 1957-1990 című könyvnek.

Fő kutatási területe: Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia XX. századi története, az amerikai és a brit titkosszolgálatok története, a magyar hírszerzés története 1945-1990, az állambiztonsági szervek közreműködése a magyar külpolitikában.

Publikációs lista: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10028708

Eddig meghirdetett témái: https://doktori.hu/index.php?menuid=139&lang=HU&sz_ID=24004  


Abdallah Abdel-Ati Abdel-Salam Mohamed Al-Naggar (PhD)

E-mail: abdallah.alnagggar@gmail.com

ODT adatlap: https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=49413  

Abdallah Abdel-Ati Al-Naggar történész és műfordító. Magyar-olasz szakos egyetemi tanulmányait Kairóban végezte, majd a szegedi egyetemen doktorált, The Egyptian-Hungarian Relations between the Two World Wars című disszertációjával. Az egyiptomi tudományos akadémia (ASRT) nemzetközi osztályának munkatársa. Szerzőként, szerkesztőként számos könyvet és tanulmányt jegyez, melyek Kairóban, Dubaiban, Kuvaitban, Dohában, Rigában, Algírban, Párizsban és Rómában jelentek meg.

Fő kutatási területe: Az arab világ új- és jelenkori történelme, Közép-Európa és az arab államok kapcsolatának története

Publikációs lista: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10044144

Eddig meghirdetett témái: https://doktori.hu/index.php?menuid=139&lang=HU&sz_ID=49413&elo=1


Andreides Gábor (PhD)

E-mailandreidesgabor@gmail.com

ODT adatlaphttps://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=12129

Andreides Gábor a Nemzeti Emlékezet Bizottsága Hivatalának tudományos kutatója. A PPKE BTK-n végzett történelem-olasz nyelv és irodalom szakon, doktori fokozatát az ELTE-n szerezte 2008-ban. Tagja a római székhelyű Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano magyar tagozatának.

Fő kutatási területe: Olaszország XX. századi története, a fasizmus, a demokratikus Itália politikatörténete, társadalmi és szociális nehézségei, a maffia és a politika összefonódása, valamint az olasz-magyar kapcsolatok múlt századi helyzete.

Publiokációs lista: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10013148 


Horváth Emőke (PhD)

E-mail címe: horvath.emoke.maria@kre.hu

ODT oldala: https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=27635

Horváth Emőke a Károli Gáspár Református Egyetem Történettudományi Intézetének egyetemi docense. PhD-fokozatát történettudományból szerezte 1997-ben az ELTE Bölcsészettudományi Karán. Korábban a Miskolci Egyetem Történettudományi Intézetének tanszékvezető egyetemi docense, valamint a 2015-ben megalakított Amerikanisztika Kutatócsoport vezetője. Továbbá alapítója a Karib térség interdiszciplináris kutatására fókuszáló hazai szakmai közösségnek, és tagja a KRE Latin-Amerika Kutatócsoportjának.

Fő kutatási területe: A kubai forradalom története, az egyház és állam viszonyának kérdése, valamint az USA és Kuba kapcsolata, a magyar-kubai diplomáciai kapcsolatok története, a Karib térség a XX. században, a magyar-kubai és általában a magyar-latin-amerikai diplomáciai kapcsolatok története a hidegháború éveiben.

Publikációs lista: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10034470

Eddig meghirdetett témái: https://doktori.hu/index.php?menuid=139&lang=HU&sz_ID=27635


Kovács Nóra (PhD)

E-mail: kovacs.nora@tk.hu

ODT adatlap: https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=35826&popup=1

Kovács Nóra 1998 óta az MTA tudományos intézetében dolgozik, 2005-től az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbégkutató Intézet (2012-től MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Kisebbségkutató Intézet) tudományos munkatársa. Oktatási gyakorlatot az ELTE BTK Kulturális Antropológia Szakcsoportjánál szerzett. Több külföldi tanulmányúton vett részt, az USA-ban, Nagy-Britanniában és latin-amerikai országokban is (Bolívia, Argentína).

Fő kutatási területe: latin-amerikai magyar diaszpóra, a tágabban értelmezett migráció és transznacionális mobilitás.

Publikációs lista: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10014832

 


Melkovicsné Dr. Madarász Anita (PhD)

E-mail: m.madarasz.anita@btk.elte.hu  

ODT adatlap: https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=48754

Melkovicsné Dr. Madarász Anita 2023 óta az ELTE BTK Amerikanisztika Tanszék oktatója, valamint a Nemzeti Emlékezet Bizottsága Hivatalának tudományos főmunkatársa. 2009-ben végezte el az ELTE-n a történelem alapképzési szakot, vallástudomány diszciplináris minorral kiegészülve. 2011-ben megszerezte diplomáját történelem mesterképzési szakon, művelődéstörténet szakirányon. 2017-ben doktori fokozatot szerzett az ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola Új- és jelenkori egyetemes történelem doktori oktatási program keretén belül.

Fő kutatási területe: egyrészt az Egyesült Királyság 19. századi politika- és társadalomtörténete, különös hangsúlyt fektetve a problémák bemutatására: hogy az ipari forradalom milyen negatív következményekkel járt, mekkora és milyen mértékű volt a szegénység, mekkora volt a kontraszt a társadalmi rétegek között; hogy nézett ki a bűnözés, miként született meg a rendőrség, hogyan nézett ki a gyerekmunka, milyen vallási problémák léteztek stb. Másik fő kutatási területe a britek 20. századi történetére fókuszál: a második világháborús szerepre, az 1945 utáni bel-és külpolitikai helyzetre, a hidegháborús brit propagandapolitikára és a brit-magyar kapcsolatokra. Kutatásainak harmadik szegmense az USA politika-és társadalomtörténetét, valamint USA és az Egyesült Királyság egymáshoz fűződő viszonyrendszerét öleli fel.

Publikációs lista: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10045775


Nagy Marcel (PhD)

E-mail: nagymarcel@gmail.com

Saját honlap: http://www.nagymarcel.com

ODT adatlap: https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=27634

Nagy Marcel az EFE spanyol hírügynökség magyarországi tudosítója. Szegeden doktorált 2004-ben, s bár főállásban újságíró, rendszeresen részt vesz a latin-amerikanista szakma hazai és nemzetközi tudományos fórumain. Folyamatosan végez tudományos kutatást, publikál és óraadóként, meghívott előadóként oktatási gyakorlatot is szerzett a felsőoktatásban (SZTE, KRE, ELTE, PPKE). A magyar mellett a spanyolt is anyanyelvének tekinti. 

Fő kutatási területe: Latin-Amerika, azon belül is főként Mexikó és Uruguay újkori története, a mexikói konzervativizmus és az ehhez kapcsolódó eszmetörténeti problémák vizsgálata. Értékes személyes tapasztalatokkal rendelkezik a latin-amerikai valóságról, hiszen 1998-ban és 2001-ben fél-féléves kutatói ösztöndíjjal Mexikóban dolgozott, és azóta is rendszeresen jár, leginkább Uruguayba.

Publikációs lista: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10040770

Eddig meghirdetett témai: https://doktori.hu/index.php?menuid=139&lang=HU&sz_ID=27634


Szabó Éva Eszter (PhD)

E-mail: szabo.eva.eszter@btk.elte.hu

ODT adatlap: https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=11216

Szabó Éva Eszter 2007 óta az Amerikanisztika Tanszék oktatója. 1994-ben diplomát szerzett spanyol filológia és tanári szakon. 1995-ben amerikanisztikából és angol tanári szakon. Dr. Szabó Éva Eszter posztdoktori kutatóként dolgozott egyetemünk Angol-Amerikai Intézetében, valamint egyetemi docens volt a Szombathelyi Egyetemen is.

Fő kutatási területe: A hidegháború utáni Amerikai Egyesült Államok történetét kutatja, valamint az ott élő etnikai kisebbségeket (latínók, indiánok, ázsiaiak). Kutatási területei közé tartozik a nemzetközi migráció, azon belül pedig a külpolitika és bevándorlás-politika összefüggései. Emellett az Amerika-közi kapcsolatok történetét is kutatja.

Publikációs lista: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10011439

Eddig meghirdetett témáihttps://doktori.hu/index.php?menuid=139&lang=HU&sz_ID=11216


Zalai Anita (PhD)

E-mail: zalaia@jgypk.u-szeged.huanita.zalai@irsi.u-szeged.hu 

ODT adatlap: https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=5982&popup=1

Zalai Anita 1994 szeptembere óta az SZTE JGYPK oktatója. 2008-ig a Történettudományi Tanszék oktatója, jelenleg az Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet főiskolai docense. Doktori fokozatát a Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskolájában szerezte 2007-ben. Disszertációjának címe: A politikai pártrendszer fejlődése Spanyolországban a Második Köztársaság idején (1931-1936). Rendszeresen oktat az SZTE ÁJTK Nemzetközi tanulmányok szakon és a bölcsészkaron.

Fő kutatási területe: XX. század első felének spanyol történelme.

Publikációs lista: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10027482

Eddig meghirdetett témáihttps://doktori.hu/index.php?menuid=139&lang=HU&sz_ID=5982&elo=1&popup=1